پاورپوینت در مورد فیزیولوژی غدد داخلی-Endocrinology - اسلاید 25

پاورپوینت در مورد فیزیولوژی غدد داخلی-Endocrinology - اسلاید 25

پاورپوینت در مورد فیزیولوژی غدد داخلی-Endocrinology - اسلاید 25

مقدمه

هورمون(Hormone)


هورمون ها از لحاظ ساختمان شیمیایی

 اثرات غدد مترشحه داخلی

غدد مترشحه داخلی

•هیپوتالاموس اینجا هم مشاهده کنید