پاورپوینت در مورد سازه های پیچ ومهره ای -35 اسلاید -بیشتر نوشته ها به صورت تصویر

پاورپوینت در مورد سازه های پیچ ومهره ای -35 اسلاید -بیشتر نوشته ها به صورت تصویر

پاورپوینت در مورد سازه های پیچ ومهره ای -35 اسلاید -بیشتر نوشته ها به صورت تصویر

مقدمه

عوامل اتصال

تنشهای ایجاد شده در عوامل اتصال :

اتصالات پیچی

انواع پیچ ها

تنش کششی اسمی

تنش برشی اسمی

پیچ های پر مقاومت

اتصالات با خروج از مرکزییت

...

 

در ادامه تعدادی از عکس اجرایی از این نوع اتصالات مشاهده خواهید کرد :

 

و سایر عناوین و توضیحات ...


اینجا هم مشاهده کنید