پاورپوینت در مورد پیشگیری از سوانح و حوادث بر اساس مدل جامعه ایمن -20 اسلاید

پاورپوینت در مورد پیشگیری از سوانح و حوادث بر اساس مدل جامعه ایمن -20 اسلاید

پاورپوینت در مورد پیشگیری از سوانح و حوادث  بر اساس   مدل جامعه ایمن -20 اسلاید

جامعه ایمن

پیشگیری از سوانح و حوادث بر اساس :
 مدل جامعه ایمن

شاخص هاي جامعه ايمن :

برآورد اوليه بر اساس حداقل داده هاي مورد

نياز ابلاغ شده از ستاد وزارتخانه

وظائف مركز بهداشت شهرستان

وظايف شوراي سلامت شهرستان

اعضاء كميته جامعه ايمن

معيارهاي اولويت بندي مشكلات  براي مداخله

معيارهاي مداخله

ارزشيابي

...


اینجا هم مشاهده کنید