پاورپوینت در مورد پيشگيري از كم تحركي-25 اسلاید

پاورپوینت در مورد پيشگيري از كم تحركي-25 اسلاید

پاورپوینت در مورد پيشگيري از كم تحركي-25 اسلاید

 آموزش پروتكل هاي

آزمون هاي تركيب بدني و استقامت قلبي عروقي

شاخص توده بدن

اندازه گیری قد: 

2- اندازه گیری وزن

نکات مهم در اندازه گیری لایه های چربی زیرپوستی:

الف-  اندازه گيري لايه چربي تحت تحت كتفي

ب- اندازه گيري لايه چربي سه سر بازويي

اندازه گيري لايه چربي ساق پااینجا هم مشاهده کنید