پاورپوینت در مورد انتقال اطلاعات از طريق خطوط برق -55 اسلاید

پاورپوینت در مورد انتقال اطلاعات از طريق خطوط برق -55 اسلاید

پاورپوینت در مورد انتقال اطلاعات از طريق خطوط برق -55 اسلاید

چکیده :

فناوري انتقال اطلاعات از طريق خطوط برق، به مصرف کننده نهايي، يکي از فناوري هاي رو به رشد در بسياري از کشورهاي پيشرفته ي جهان است. بسياري از کشورهاي در حال توسعه نيز، براي استفاده و به کارگيري اين فناوري در سطح شبکه ي برق مطالعاتي انجام داده و برخي از آن ها به نصب آن پرداخته اند. از اين رو در اين پروژه، ابتدا به معرّفي و کليات فني اين فناوري پرداخته مي شود و سپس مزايا، کاربـردها و مشکـلات آن ذکر مي شود.

ساختار شبکه PLC :

 

شبکه دسترسي، معمولاً در شبکه ولتاژ پايين و شبکه توزيع، در شبکه ولتاژ متوسط قرار دارد

شبکه ی دسترسی:

 اتصال به شبکه هاي ارائه دهنده خدمات (اينترنت و شبکه PSTN )

 

تجهيزات PLCدر سطح توزيع

باند های فرکانسی:

مقايسه PLC با
 ديگر فناوريهاي انتقال اطلاعات

شبكه مخابراتي ماهواره‌:

کاربردهاي مختلف سيستم PLC

 مشکلات غیر فنی:

...

 

 


اینجا هم مشاهده کنید