پاورپوینت با موضوع تخصيص منابع - تخصیص منابع در بخش درمان -51 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تخصيص منابع - تخصیص منابع در بخش درمان -51 اسلاید

پاورپوینت با موضوع  تخصيص منابع - تخصیص منابع در بخش درمان -51 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

تعریف

– تخصيص منابع عبارتست از تقسيم و توزيع خدمات و امكانات بين مردم و برنامه هاي موجوداینجا هم مشاهده کنید